📍สนใจ อาหาร เพื่อสุขภาพ น้อง สั่งได้ คะ

เรามี สูตร เริ่มต้น สำหรับน้องหัดทาน Barf นะคะ เป็นสูตร Chicken Formula คะ 😃

start shopping
📍สนใจ อาหาร เพื่อสุขภาพ น้อง สั่งได้ คะ

เรามี สูตร เริ่มต้น สำหรับน้องหัดทาน Barf นะคะ เป็นสูตร Chicken Formula คะ 😃

start shopping
🐩อาหารBarf ต้องให้จำนวนเท่าใหร่ ? 🐱

สำหรับผู้เลี้ยงมือ ใหม่ การให้อาหารบาร์ฟ เทียบเป็น % ของน้ำหนักตัว และช่วงอายุของน้อง คะ

start shopping
📍สนใจอาหาร เพื่อสุขภาพ ของน้องหมา แมว

โดยเฉพาะ น้องแพ้ อาหารที่มี ส่วนผสมของไก่ 🐓เรามี สูตรเป็ด ( เป็ด 100% ) และสูตร เป็ดผสม ปลาซัลมอน 🐟🦆

start shopping
📍สนใจ อาหาร เพื่อสุขภาพ น้อง สั่งได้ คะ

เรามี สูตร เริ่มต้น สำหรับน้องหัดทาน Barf นะคะ เป็นสูตร Chicken Formula คะ 😃

start shopping

Featured

Products